Obalové hospodárstvo / packaging managenment:

Spoločnosť DAMITO s.r.o. je spoločnosťou , ktorej veľmi záleží na dobrom mene a vysokej kvalite ponúkaných produktov a služieb.

 
  • Kedže chceme byť silným a spoľahlivým partnerom ako pre našich zákazníkov tak aj pre našich dodávateľov, prikladáme vysoký význam starostlivému výberu dodávateľov, ktorý musia spĺňať najnáročnejšie kritéria potrebné na spoluprácu s našou spoločnosťou s cieľom zabezpečiť spoľahlivý , kvalitný a vždy dostupný servis našim zákazníkom.

    Vzhľadom k celkovej filozofii a prijatia stratégie  smerovania spoločnosti DAMITO s.r.o. , ktorá je  predovšetkým zameraná na realizáciu obchodu a výroby  férovo, slušne a dlhodobo sme sa spojili s jedným z najvýznamnejších výrobcov kartónových obalov na Slovensku. Týmto spojením v oblasti výroby kartónových obalov dokážeme ponúknuť našim zákazníkom výborné odborné a technické zázemie nadobudnuté rokmi praxe.

    Výborná a strategická poloha v rámci Slovenského trhu nás predurčuje bez vysokých prepravných nákladov obsluhovať silné priemyselné podniky v Trenčíne a okolí (40 km) ,  Trnave a okolí ( 50km), Bratislave a okolí ( 90 km), Žiline a okolí ( 100 km) atď. Dopravu si zabezpečujeme vlastným vozovým parkom, doplneným o partnerov s bohatými skúsenosťami v oblasti logistiky.
  • Spoločnosť v roku 2012 investovala nemalé finančné prostriedky do spustenia vlastnej fotovoltaickej elektrárne, čim si zabezpečila ekonomickejšie zdroje v oblasti zásobovania výrobnej technológie elektrickou energiou. Týmto krokom v oblasti výroby kartónových obalov, dokážeme efektívne ponúknuť benefity pre našich zákazníkov premietnuté do lepšej ceny produktov. 

    V roku 2012 sme sa stali partnerom renomovanej nadnárodnej spoločnosti SEALED AIR,so sídlom v USA  kde sme posilnili našu diviziu obalového hospodárstva o skupinu fixačných prvkov a výplňových materialov, čím sme zefektívnili komplexnosť našej ponuky produktov